Privacyverklaring

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen van
welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen.
Tegelijk willen wij je informeren over wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en
privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van
25 mei 2018 (afgekort: GDPR).
The Circular Hub kan ten alle tijde het privacybeleid wijzigen of aanpassen. Zorg er dus voor
dat je deze pagina regelmatig raadpleegt.

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van The Circular Hub, met maatschappelijke zetel in
Merelbekestationplein 10 te 9050 Gent. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor
ondernemingen onder de nummer BE 0727.380.531.
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt
of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw
persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.
Je gegevens worden bewaard in ons administratieve systeem Teamleader en kunnen
worden bekeken en bewerkt door het personeel van The Circular Hub. Je gegevens worden
ook toegevoegd aan het mailingsysteem Mailchimp zodat wij je op de hoogte kunnen
brengen van toekomstige activiteiten.

Hoe verzamelt The Circular Hub je persoonlijke gegevens?

 • Bij inschrijving aan een van onze activiteiten
  Bij inschrijving aan een activiteit worden je gegevens genoteerd in ons administratieve
  systeem Teamleader.
 • Via website en cookies
  De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard,
  zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, etc. Deze gegevens
  laten toe de bezoeker te herkennen en vertellen The Circular Hub hoe je de website gebruikt
  (bv. welke pagina’s je aanklikt, welke activiteiten je interesseren, hoe je op onze website
  terecht bent gekomen, etc.). Cookies zijn dan weer nodig voor een goede werking van de
  website, en om het bezoekersgedrag op de website en de websitepagina’s te kunnen meten.
 • Via sociale netwerken
  Indien je gebruik maakt van sociale netwerkfuncties die wij aanbieden via onze online
  diensten, geef je de toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijk
  vernoemde gegevens met The Circular Hub te delen. The Circular Hub kan deze toevoegen
  aan de bestaande gegevens. Indien je dit niet wenst, kan je dit steeds aanpassen in de
  instellingen van je sociale netwerksite.
  Waarom verzamelt The Circular Hub je persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en bewaren je gegevens om je te kunnen informeren over komende
activiteiten die we organiseren of diensten die we je aanbieden. Dit gebeurt via mailings, per
mail of telefonisch.

Je rechten inzake de bescherming en verwerking van gegevens:

Beveiliging van de gegevens
The Circular Hub heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek
bewaarde persoonsgegevens veilig en correct te bewaren. De administratieve systemen
waar we mee werken, Teamleader en Mailchimp, zijn beide conform de GDPR-wetgeving.
Je persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden.

 • Recht op informatie over wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
 • Recht op uitschrijven of aanpassen van de dienst nieuwsbrief. Onderaan elke
  nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om uit te schrijven.
 • Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons
  administratieve systeem
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • Recht op bezwaar
 • Recht op vergetelheid of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel
  uitgeoefend worden voor zoverre zij de uitvoering van administratieve of
  contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer
  niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven
  bent. Ben je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen
  worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is.
 • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te
  verwerken
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
 • Recht op beperking van verwerking
  Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over het
  privacybeleid kan je contact opnemen met info@circularhub.be.